PSA - Personen van Surinaamse Afkomst

Voor bezoekers naar Suriname is het verplicht om een Toeristenkaart (visum) aan te schaffen. Met een PSA document kunt u voor een vast tarief onbeperkt Suriname betreden. Dit is gemakkelijk en voordelig voor reizigers die vaker naar Suriname reizen.

  • Geen visum nodig om Suriname te betreden
  • Aaneengesloten 6 maanden verblijven in Suriname
  • Mogelijkheid om als ingezetene in te schrijven
  • Mogelijkheid om zonder werkverguning te werken

Een PSA document is vijf jaar geldig. In deze periode hoeft u niet meer bij het betreden van Surinaams grondgebied een visum aan te schaffen en vermijdt u lange wachttijden bij aankomst in Suriname.

Een reguliere visum is geldig voor een toegang t/m 90 dagen. Met een PSA document kunt u 6 maanden aaneengesloten verblijven in Suriname en dit kan maximaal verlengd worden voor 6 maanden. Let op: bij verlenging moet de PSA houder kunnen aantonen dat er in eigen levensonderhoud en huisvesting wordt voorzien.

Een PSA document biedt houders van dit document de mogelijkheid om in te schrijven als ingezetene. Een ingezetene krijgt de status om voor een onbepaalde tijd in Suriname te verblijven.

Mogelijkheid tot werken zonder werkvergunning en uw Nederlands paspoort blijft ten alle tijde geldig.

Wie kan een PSA document aanvragen?

Een PSA document kan aangevraagd worden door personen die geboren zijn in Suriname of een ouder en/of grootouder heeft met een Surinaamse nationaliteit.

Hoelang is een PSA document geldig?

Een PSA document is geldig voor vijf jaar.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor een aanvraag bedragen 125 EUR.

Aanvragen

Wij helpen u graag met het aanvragen van uw PSA document. E-mail ons via waldostravel@hetnet.nl.

Veelgestelde vragen

De afhandeling van een PSA aanvraag duurt ongeveer zes weken.

  • Een pasfoto
  • Een kopie paspoort
  • Een bewijs van burgerlijke staat of internationaal uittreksel uitsluitend voor gehuwde personen die
    als gezinslid aanspraak maken op de PSA status
  • Een gelegaliseerd bewijs van Gezag/voogdijschap in geval van minderjarigen

Voor de aanvragers die zelf niet in Suriname geboren zijn, zullen andere documenten of bewijzen nodig zijn.

Meer informatie

Voor meer veelgestelde vragen verwijzen wij naar de website van de Surinaamse Consulaat.

TOP